Ta kontroll över all data med en karta

T-Kartor har ett system för hantering av gemensam lägesbild som är i fullt bruk inom det Norska försvaret. Varje dag hanterar tusentals användare kartor, flygbilder, satellitbilder, kameror, videor, dokument och streaming från drönare och andra sensorer. Nu kan din verksamhet också nyttja de många fördelarna med systemet.

TAPPZ COP

Förbättrar insatsen med gemensam lägesbild

TAPPZ COP är ett kostnadseffektivt system som ger alla inblandade en gemensam bild av krissituationer. Systemet möjliggör bland annat att räddningstjänstens operativa personal från inre befäl till personalen som är ute på uppdrag har samma lägesbild. Detta ger ökad säkerhet och förståelse mellan de enheter som räddningstjänsten och dess samarbetspartners ska hantera. All information kan kompletteras och uppdateras löpande och synkas mellan alla inblandade.

All relevant data samlas in från många olika källor (både externa och interna) till en kartvy för snabb överblick över händelser. Det består av ett koncentrat av relevanta tjänster från MSB, kommunernas interna IT, SMHI, Luftfartsverket, Trafikverket m.m.

TAPPZ COP fungerar på enheter som datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Stödjer webbläsare som Chrome, Firefox, vill ni ha stöd även för Internet Explorer eller Edge kontakta oss.

Funktioner

– Följ era resurser och pågående alarm med SOS Alarm:s tjänst (Fullinfo)
– Dagbok över varje larm/insats” med chat funktion.
– Skapa insatskort: lägg in egna dokument, bilder, video, pdf m.m. för visualisering/nedladdning i klienten med ”drag-and-drop.
– Välj olika kartlager som t.ex.Rakel täckningskarta, Brandrisk punktkarta, Blåljuskartor, SMHI tjänster
– Skapa kartinformation med räddningstjänstens egna symboler, ritverktyg och dela den med alla användare
– Mätning av avstånd och ytor
– Google Streetview från punkt i kartan.

Tilläggsfunktioner

– Säkerhet i flera nivåer
– Koppling till kommunala GIS-tjänster (Kräver samverkan med IT) för t.ex. VA, brandposter, fastighetsinformation och för kommuner inom Geodatasamverkan levereras även tjänster från Lantmäteriet
– Visualisera övervakningskameror, video från drönare, kameror, sensorer, bodycams m.m.

Vill du veta mer?

Vill Ni se hur TAPPZ COP fungerar kan Ni få tillgång till vår demo sida. Fyll i vårt formulär under contact us med information om vilken räddningstjänst Ni representerar och en email adress så skickar vi uppgifterna ni behöver.

Här kan ni ladda ner vår broschyr för mer information:
Ladda ner PDF

We create and maintain geographical information, maps and charts – and always strive to develop innovative solutions.

Sweden (HQ)

T-Kartor Group AB
Box 5097, 291 05 Kristianstad, Sweden

Visiting address:
Olof Mohlins väg 12
291 62 Kristianstad

Phone +46 44 206 800

USA

T-Kartor USA
710 N Tucker Blvd Ste. 304
St. Louis, MO 63101, USA

Phone +1 (314) 621-8411

Norway

T-Kartor Norway AS
Oslo, Norway
(Box 5097, 291 05 Kristianstad, Sweden)

Phone +46 44 206 800

Great Britain

T-Kartor GB, Ltd.
Studio 458, China Works
100 Black Prince Road, London SE1 7SJ, England

Phone +44 844 3814 841

Finland

T-Kartor Finland OY
Korunakatu 1, 02200 Espoo, Finland

Phone +46 44 206 800